Tjejjouren

Handbok & folder

Vi fick i uppdrag av Tjejjouren Norrköping att formge en handbok och folder till projektet ”Tjejer till tjejer”. Boken och foldern är tryckt i vårt eget digitaltryckeri Mediakontoret.