Kärleken är fri

(Rädda Barnen)

MARKNADSMATERIAL

Kärleken är fri är en fortsättning av det redan etablerade projektet Det handlar om kärlek och syftar till att informera barn och ungdomar om deras rättigheter, nå fler barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar, samt att stödet till utsatta ska utvecklas och säkras. Kärleken är fri finansieras av Arvsfonden och genomförs av Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg samt Länsteatern i Örebro. Projektet sträcker sig från april 2014 till april 2017.

Creative friends bistår projektet med formgivning och original till marknadsmaterial såsom t-shirts, foldrar, väskor, rollups, arbetsmaterial etc.