Borin

Formgivning av produktkatalog

Borin AB erbjuder maskindelar av hög kvalitet till processindustrin. Creative friends formgav och producerade Borins produktkatalog.